Zápis

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HLÁSNÁ TŘEBAŇ

Vážení rodiče

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo, v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19, opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy využijte ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS, který preferujeme. Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít již k dispozici, bude celý průběh zápisu komfortnější a mnohem rychlejší.

Na webu:

www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní v termínu: 2. 5.  – 7. 5. 2021:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/hlasna-treban

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout:

  • tisk vyplněné žádosti (podpis), doložit potvrzení lékaře o splnění povinnosti povinného očkování (§ 50 zákona o ochraně veřejného zdraví)
  • pořízení kopie rodného listu dítěte

Potřebné dokumenty poté doručte do naší MŠ:

  • do datové schránky školy (10. 5. – 12. 5. 2021)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (10. 5. – 12. 5 2021)
  • v týdnu od 10. 5. do 12. 5. 2021 (9,00 – 16,30) vhoďte vše potřebné v obálce do uzamčené urny, která bude umístěna na viditelném místě u vstupu do budovy.

Následně Vám bude po obdržení žádosti a ostatních dokumentů vygenerováno registrační číslo, které obdržíte emailem (případně poštou), současně s informacemi o postupu zveřejnění a vyrozumění rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.

 

 

Veškeré informace a případně i žádost ke stažení: na webových stránkách školy: mshlasnatreban.cz

 V Hlásné Třebani dne 12. 3.  2021

Mgr. Radka Perglerová (ředitelka školy)