Zaměstnanci

Mgr. Radka Perglerová
ředitelka školy

Bc. Petra Chovancová
zástupkyně ředitelky, učitelka ve třídě "Myšky"

Miluše Jandečková
učitelka ve třídě "Myšky"

Blanka Kriegerová
asistent pedagoga ve třídě "Myšky"

Helena Císařová, DiS.
učitelka ve třídě "Koťátka"

Pavlína Musilová, DiS.
učitelka ve třídě "Koťátka"

Provozní personál

Vedoucí školní jídelny – hospodářka

Kuchařka

Školník a provozní pracovník

Uklízečka

Bc. Petra Chovancová

Irena Šmídková

Martin Autrata

Kateřina Marie Vacková