Zaměstnanci

Pedagogický personál

Třída koťátka:

Učitelka

Učitelka

 

Helena Císařová, DiS.

Pavlína Musilová, DiS

Třída myšky:

Učitelka

Učitelka

Asistent pedagoga

 

Martina Nováková

Eva Pastorková

Dana Štědronská

Provozní personál

Vedoucí školní jídelny – hospodářka

Kuchařka

Školník a provozní pracovník

Uklízečka

Bc. Petra Chovancová

Irena Šmídková

Martin Autrata

Kateřina Marie Vacková