Zaměstnanci

Mgr. Radka Perglerová
ředitelka školy

Bc. Petra Chovancová
zástupkyně ředitelky, učitelka ve třídě "Myšky"

Anna Kotíková
učitelka ve třídě "Myšky"

Helena Císařová, DiS.
učitelka ve třídě "Koťátka"

Dana Štědronská
učitelka ve třídě "Koťátka"

Blanka Kriegerova
Asistentka pedagoga ve třídě "Myšky"

Provozní personál

Vedoucí školní jídelny – hospodářka

Kuchařka

Školník a provozní pracovník

Uklízečka

Bc. Petra Chovancová

Irena Šmídková

Martin Autrata

Kateřina Marie Vacková