Směrnice – pobyt dětí venku

Směrnice POBYT DĚTÍ VENKU na základě Organizačního a Školního řádu mateřské školy

  • Pobyt dětí venku v MŠ se řídí vyhláškou č. 410/2005 a trvá zpravidla max. 2 hod. denně v dopoledních hodinách, a to za každého počasí. Smí být vynechán nebo zkrácen pouze za mimořádně nepříznivých klimatických podmínek.
  • Prakticky to znamená, že pobyt bude zkrácen jen za velmi nepříznivého počasí, nebo v době vycházky tehdy, když dojde k vážnému zhoršení počasí, a to vždy dle uvážení učitelky, která bude okamžitě reagovat na danou situaci (nárazový vítr nebo nárazový déšť, bouřka, teplota pod - 10°C a dále viz vyhláška 410/2005).
  • Současně učitelka přihlíží na tělesnou teplotu většiny dětí. Pobyt venku zajišťuje venku dle stanovení vyhláškou jedna učitelka do počtu 20 dětí na třídu. V případě vycházky zasahující do silničního provozu (a s ohledem na bezpečnost dětí) je učitelka povinna obléci dětem reflexní bundy, a to vždy dětem na začátku a na konci útvaru.
  • Při pobytu dětí mimo území mateřské školy odpovídá jeden pedagogický pracovník za bezpečnost nejvýše:

20 dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých starších 3 let.

b) 15 dětí v případě, že jsou mezi nimi 2 děti od 2 do 3 let.

c) 12 dětí v případě, že jsou mezi nimi 2 postižené děti nebo 1 postižené dítě a 1 dítě od 2 do 3 let

  • Rodiče jsou povinni dítěti docházejícímu do MŠ zajistit vhodné oblečení dle ročního období a dle klimatických podmínek každého dne (nepromokavé bundy, nepromokavé kalhoty, pevná a voděodolná obuv - vše jednoduše dítětem obléknutelné, v zimním období zateplené, v letním období dostatečně vzdušné, savé).
  • Dále je rodič povinen zajistit dostatečné množství náhradního oblečení pro případné převlékání dítěte z mokrého nebo zašpiněného oblečení.
  • V době jarního, letního a podzimního příznivého počasí bude MŠ zajišťovat dle možností delší pobyt dětí venku, a to jak v době řízených činností (dopoledne), tak v době volných her (např. pobytem na zahradě školky).

Směrnice nabývá platnosti dnem: 8. 11. 2016

Tato směrnice je doplněna vnitřní směrnicí pro pedagogy.