Organizace dne

Organizace dne

 

Třída "Myšky"

6,30 - 8,00 - scházení dětí, zájmové činnosti dětí, spontánní činnosti,
8,00 - 8,45 - komunikační kruh, pohybové činnosti
8,45 - 9,00 - hygiena, svačina
9,00 - 9,30 - didakticky cílené činnosti (záměrné a spontánní učení) ve skupinách nebo individuální 
9,30 - 11,30 - příprava na pobyt venku, pobyt venku
11,30 - 11,45 - hygiena, oběd,
11,45 - 12,15 - oběd
12,15 - 13,00 - hygiena, příprava na odpočinek, odchod dětí "Po obědě"
12,45 - 14,15 - odpočinek, klidové aktivity
14,15 - 14,45 - hygiena, protahovací cvičení, úklid lůžkovin
14,45 - 15,00 - svačina
15,00 - 16,30 - odpolední zájmové činnosti dětí, hry dle zájmu dětí pokračování didakticky cílených činností  

TŘÍDA: "Koťátka"

6,30 - 8,00 - scházení dětí, zájmové činnosti dětí, spontánní činnosti,
8,00 - 9,00 - komunikační kruh, pohybové činnosti
9,00 - 9,15 - hygiena, svačina
9,15 - 9,45 - didakticky cílené činnosti (záměrné a spontánní učení) ve skupinách nebo individuálně
9,45 - 12,00 - příprava na pobyt venku, pobyt venku
12,00 - 12,15 - hygiena
12,15 - 12,45 - oběd
11,45- 12,15 - hygiena, příprava na odpočinek - odchody dětí "Po obědě"
13,00 - 14,30 - odpočinek, klidové aktivity
14,30 - 14,45 - hygiena, protahovací cvičení, úklid lůžkovin
14,45 - 15,00 - svačina
15,00 - 16,30 - odpolední zájmové činnosti dětí, hry dle zájmu dětí pokračování didakticky cílených činností