Novinky

Rekonstrukce stránek

 

Vážení rodiče,

v současné době probíhá rekonstrukce a úprava webových stránek naší mateřské školy. Během této doby mohou být stránky nedostupné, nebo mohou mít omezenou funkčnost. Za případné komplikace se omlouváme.

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY !!!

Vážení rodiče,

dovolte, abych Vás informovala, že mateřská škola bude pravděpodobně ve dnech 6. 4. 2018 a 9. 4. 2018 uzavřena.

Provoz školy bude přerušen ze závažných důvodů, které nastaly z technických příčin. V těchto dnech a v průběhu víkendu bude probíhat oprava části stavby školy, která je v havarijním stavu.

Vzhledem k tomu, že oficiálně bude termín oprav stanoven ve dnech 26. 3. – 29. 3. dovoluji si Vás raději upozornit na tuto možnou skutečnost dříve a po potvrzení termínu Vás budu bez odkladu informovat.

Děkuji za Vaše pochopení. Jedná se o bezpečnost Vašich dětí, kdy jsme zajistili nejnutnější opravy v tomto termínu a ostatní přesunuli na letní měsíce, abychom více nemuseli provoz přerušovat. Jednám tak dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

Mgr. Radka Perglerová

(ředitelka školy)

NOVÁ POSILA DO PEDAGOGICKÉHO TÝMU

Vážení rodiče,

dovolte, abych Vám oznámila, že od 9. dubna nastoupí do naší školy další paní učitelka, jako posila pedagogického týmu. Bude učit ve třídě Myšek. Aby tato novinka děti nezasáhla jako velká změna, bude paní učitelka první dny vždy v přítomnosti jiné (již známé učitelky).

Pevně věřím, že vzhledem k jejím odborným kvalitám bude pro naši školu velkým přínosem, neboť podpoří výchovně vzdělávací oblast při rozvoji řeči. Má praxi a vzdělání pro logopedické asistenty a ráda se zapojí do prohloubení nápravných logopedických chvilek. Bude mít na starosti výuka anglického jazyka, která je zařazena do běžného vzdělávacího procesu. Využije tak svého tříletého univerzitního studia tohoto jazyka v Anglii.

Paní učitelka se jmenuje Hana Mašková a na práci s Vašimi dětmi se už velice těší.

 

Ředitelka mateřské školy informuje o přerušení provozu školy v měsíci červenci a srpnu z organizačních důvodů.

Přerušení provozu mateřské školy v době:

2. 7. 2018 – 4. 7. 2018

23. 7. 2018 – 31. 8. 2018

 Provoz mateřské školy bude pro "přihlášené děti“ v termínu:

9. 7. – 13. 7. 2018

16. 7. 2018 – 20. 7. 2018

Toto přerušení provozu bylo projednáno se zřizovatelem dne 5. 3. 2018