Náš kolektiv

Mgr. Radka Perglerová - ředitelka školy - učitelka ve třídě "Myšky"

Vzdělání: Střední pedagogická škola; Vysoká škola - Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Něco o Radce a předškolní výchově:

 • O roku 2000 pracovala jako učitelka v MŠ

 • Specializuje se na zdravotní cvičení dětí, pohybové aktivity a na předčtenářskou a předmatematickou gramotnost dětí

 • Je členkou "Společnosti pro předškolní výchovu" což je nezávislý profesní spolek odborníků z teorie praxe předškolního vzdělávání a výchovy, hájících práva a zájmy dětí. .

 • Zajímá se o problematiku: "Profesní morálka pedagoga v mateřské škole" a chystá podklady pro následnou publikaci

 • Od roku 2009 pořádá lyžařský výcvik pro děti od 5 let

Něco o Radce ze soukromí:

 • Věnuje se závodně psím sportům (Agility) se svými psy, psím trikům a zajímá se o kynologii.

 • Má ráda kolektivní sporty, běhání, vycházky do přírody a jízdu na inline bruslích.

 • Pravidelně se účastní vodáckých výprav.

Klára Štíbrová - učitelka ve třídě "Myšky"

Vzdělání: Střední pedagogická škola; Vysoká škola - pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport

Něco o Kláře a předškolní výchově:

 • V průběhu své praxe získala osvědčení při studiu zaměřené na psychologii a společenské vědy jako "Asistent v pedagogicko - psychologické poradně

 • Působila jako paní učitelka ve školní družině

 • Pečovala o děti pro "Sdružení SOS dětských vesniček" a pro společnost zabývající se opatrováním dětí v pěstounské péči

 • Specializuje se na pohybové a sportovní činnosti

Něco o Kláře ze soukromí:

 • Má ráda kolektivní sporty a její odpočinek je vždy převážně v duchu aktivním

 • Pravidelně se účastní vodáckých výprav

 • Závodně hrála basketball

 • Mezi její další záliby také patří výtvarné a tvůrčí čínnosti

Bc. Lenka Mihalíková - učitelka ve třídě: "Koťátka" (zástupkyně ředitelky)

Vzdělání: Vysoká škola pedagogická - obor předškolní pedagogika

Něco o Lence a předškolní výchově:

 • Od roku 2006 pracuje jako učitelka v MŠ

 • Specializuje se na výtvarné a hudební činnosti.

 • Zaměřuje se na environmentální výchovu.

 • Základem její práce ve školce je důvěra dětí a rodičů. Dětem chce přinášet radost a pocit bezpečí a naopak děti vnímá jako zdroj nekonečné energie a nápadů. Má ráda děti pro jejich upřímnost, bezstarostnost a radost ze života.

Něco o Lence ze soukromí:

 • Ráda chodí do lesa na procházky se svojí rodinou a miluje květiny.

 • Ve zbývajícím volném čase se věnuje nejrůznějším kreativním technikám a přitom si poslechne dobrou muziku.

 • Občas si zahraje volejbal.

Dana Štědronská - učitelka ve třídě: "Koťátka"

Paní učitelka nám již pomohla jako asistentka pedagoga v měsíci červnu, kdy se osvědčila svým přístupem k dětem a dětičky ji tak již z loňského roku znají. Paní učitelka má bohatou praxi při vedení kroužků dětí (tvořivé dílničky), působila jako vedoucí na letních táborech a organizovala jejich průběh. Paní učitelka zahájí studium na pedagogické škole v oboru předškolní pedagogiky, aby si doplnila potřebnou kvalifikaci. Již nyní je zařazena v projektu školy: "Další vzdělávání pedagogických pracovníků".  

Něco o Daně a předškolní výchově:

 • Specializuje se na pracovní a tvořivé činnosti

 • V práci u dětí v předškolním věku, chce docílit, aby byly děti samostatné, sebejisté a nabízí jim svou otevřenou náruč. 

Něco o Daně ze soukromí:

 • Jejím koníčkem jsou ruční práce, zahrádka a příroda

 • Má ráda výlety s rodinou, navštěvují pravidelně památky, hrady, zámky...

 • Zajímá se o historii v mnoha odvětví

Provozní personál

Vedoucí školní jídelny - hospodářka

Bc. Lenka Mihalíková

Kuchařka

Petra Štambergová
Školník a provozní pracovník
Martin Autrata