Dokumenty školy

17.07.2017

Úplata za předškolní vzdělávání 2017/2018

01.05.2017

Ředitelka Mateřské školy Hlásná Třebaň, Luční 412 vydává, podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 17/2015 Sb., v platném znění, tato pravidla stravování.

01.01.2017

školní řád je závazný pro všechny děti, zákonné zástupce.

10.11.2016

Směrnice nabývá platnosti dnem: 10. 11. 2016

10.11.2016

Směrnice POBYT DĚTÍ VENKU na základě Organizačního a Školního řádu mateřské školy

11.10.2016

Organizace dne

11.10.2016

Základní údaje o mateřské škole a vzdělávacím programu