Dokumenty MŠ

Organizace školního stravování

Ředitelka Mateřské školy Hlásná Třebaň, Luční 412 vydává, podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 17/2015 Sb., v platném znění, tato pravidla stravování.

Školní řád

Školní řád je závazný pro všechny děti a zákonné zástupce.

Předávání a vyzvedávání dětí z provozu MŠ

Směrnice nabývá platnosti dnem 10.11.2016

Organizace dne

Základní informace k organizaci dne pro "Koťátka" a "Myšky"

Školní vzdělávací program "Pohádky z naší zahrádky"

Základní údaje o mateřské škole a vzdělávacím programu